Siirry sisältöön
Vinkit

Asiakkaan tunteminen: ei uteliaisuutta vaan turvallisuuden takaamista


Asuntolainaa hakiessa, uutta pankkisuhdetta luodessa tai vaikkapa asunnonvaihtoprosessiin lähtiessä toimihenkilöt kyselevät lukuisia erilaisia kysymyksiä. Kysymykset liittyvät talouteen ja tuloihin ja jopa poliittiseen vaikutusvaltaan. Voi olla, että sinultakin on pyydetty tuntemistietoja ja kysytty erikoisia kysymyksiä, jotka ihmetyttävät. Kysymyksiä ei kuitenkaan esitetä uteliaisuudesta, vaan suurin syy on asiakkaan oma turva asioinnissa. Pitämällä omat tuntemistiedot pankin, vakuutusyhtiön ja kiinteistönvälityksen kanssa ajan tasalla sekä tarkastelemalla poikkeamia, voidaan yksittäistä asiakasta suojata erilaisilta riskeiltä. Pankki haluaa tuntea asiakkaansa tietysti myös siksi, että se voi tarjota yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja esimerkiksi säästämiseen ja lainanottoon.

Miksi asiakkaan tietoja kysytään taloudellisten muutosten yhteydessä?

Asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset tulee esittää viranomaisten velvoittamana niin välitysliikkeen kuin pankinkin kanssa asioidessa. Asunnonvaihtoprosessissa toimeksiannon yhteydessä asiakas tunnistetaan, ja erimerkiksi sähköisillä asuntokaupoilla vahva tunnistus tehdään monta kertaa. Pankilla on sen sijaan velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa sekä pyrkiä ehkäisemään, paljastamaan ja selvittämään rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja taloudellista rikollisuutta. Tämä ei siis tarkoita, että pankki suhtautuu kaikkiin asiakkaisiinsa epäileväisesti, vaan pyrkimyksenä on yhteiskunnallinen turvallisuus.

Tietoja kartoitetaan ja selvitetään talouden muuttuvissa tilanteissa myös asiakkaan omaksi turvaksi. Esimerkiksi maksuliikennetietoja pankki tarkastelee siksi, jos tavanomaisessa maksuliikenteessä ilmenee poikkeamia. Seurannan ansiosta pystytään ehkäisemään mahdollisia väärinkäyttöyrityksiä. Tietojen ajantasaisuus on Säästöpankille ja Sp-Kodille molemmille tärkeää ja sen vuoksi asiakkaan kanssa käydään lähes jokaisessa kohtaamisessa läpi, onko maksuliikenne- tai tuntemistietoihin tullut muutosta.

Tietojen ajantasaisuudesta on selvää hyötyä asiakkaalle myös pankkisuhdetta ajatellen. Jotta oma pankki pystyy luomaan asiakkaalleen mahdollisimman kestävän ratkaisun niin rahoitustarpeiden kuin säästämisenkin osalta, tulee pankilla olla mahdollisimman tarkka käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta, eli tuloista ja menoista.

Mitä tietoja pankki kysyy asiakkailtaan asuntolainaneuvottelussa?

Pankki kysyy kaikilta asiakkailtaan tuntemistietoja. Tuntemistietoihin kuuluu muun muassa kansalaisuus, poliittinen vaikutusvalta, siviilisääty, verovelvollisuus sekä asiakkaan normaali maksuliikenne.

Pankki haluaa tietää, mistä kuukausittaiset tulot koostuvat. Jotta asuntolainaneuvottelut sujuvat jouhevasti, pyrimme jo ennen lainaneuvottelua pyytämään asiakkaalta tietoja, jotka nopeuttavat luottolupauksen antamista. Palkkatyöläiseltä kysytään laina-asiakkuuden alkaessa verotuspäätös, palkkatodistus tai työsopimus. Myös mahdolliset vakuuden ja lisävakuuden tiedot kartoitetaan. Yrittäjältä puolestaan pyydetään verotuspäätös, tiliotteet, viimeisin tilinpäätös ja väliajo, mahdollinen palkkatodistus (Oy) sekä mahdolliset vakuuden ja lisävakuuden tiedot.

Asuntolainaneuvotteluiden yhteydessä pankki voi tarkastaa myös tilitapahtumasi. Tiedot maksukäyttäytymisestä ovat tärkeä osa luottoluokitusjärjestelmää ja toistuvat viivästymiset maksuissa voivat vaikuttaa luoton myöntämiseen. Pankilla on vastuullinen rooli selvittää asiakkaan maksukyky ja huolehtia siitä, että asiakas selviää lainan lyhennyksistä kestävällä tavalla. Jos tilanne muuttuu lainan ottamisen jälkeen, voi pankin kanssa aina neuvotella omasta tilanteesta. Asuntolaina pitää mitoittaa elämään, koska elämä on muutakin kuin lainan maksua.

Kuinka tietojen ajantasaisuus siivittää myös sujuvaan asuntokauppaan?

Asunnonostajan kannalta on tärkeää, että kaikki tarvittavat tiedot kulkevat pankille ajoissa. Luottolupauksen saamiseksi tuntemistietojen lisäksi pankki tarvitsee tarkempia tietoja myös lainalle tulevista vakuuksista. Sitovan luottolupauksen antamiseksi pankki tarvitsee esimerkiksi ostettavan kohteen isännöitsijätodistuksen, myyntiesitteen, mahdollisen kuntokartoituksen kohteesta tai arviokirjan olemassa olevasta vakuudesta.

Kauppojen syntymisen kannalta on siis tärkeää, että myös myyjä on ajoissa liikkeellä ja hankkii välittäjän kanssa tarvittavat asiakirjat. On sekä myyjän ja ostajan että pankin ja välitysliikkeen etu, että tarvittavat tiedot löytyvät ja asuntokauppa on onnistunut kaikille osapuolille. Kaupoille pääsemistä voi nopeuttaa, että myytävässä kohteessa olisi kuntokartoitus tehtynä ennen myyntiin laittamista. Ennakkoon tehdyllä kuntokartoituksella voi olla myös rahan arvoista hyötyä myyjälle. Sen lisäksi, että kaupat nopeutuu, kuntokartoituksen teettäminen ennakkoon auttaa asettamaan myyntihinnan oikein sekä varmistamaan ostajalle, että yllättäviltä korjaustoimenpiteiltä kaupanteon jälkeen vältytään.

– Lakisääteinen velvollisuus asiakkaan tuntemisesta ulottuu myös asuntokauppaan. Kun kohteena on asunto-osake tai kiinteistö, välitysliikkeelle asetetaan laaja selvitysvastuu. Se johtuu siitä, että toimimme niin myyjän kuin ostajankin eduista vastaten. Tämän vastuun vuoksi olemme velvollisia selvittämään kaiken sellaisenkin tiedon, mitä kuluttaja ei välttämättä edes pysty hankkimaan, koskien myytävän kohteen omistusoikeuden selvittämistä riittävässä laajuudessa sekä kohteeseen mahdollisesti liittyvät taloudelliset rasitteet. Kuolinpesän asuntokaupan yhteydessä välittäjä tarkastaa myös esimerkiksi perunkirjoitukset ja sukuselvitykset, kertoo Länsi-Uudenmaan alueella toimivan Sp-Kodin toimitusjohtaja Janne Vermasheinä.

Henkilötietojen ja luottolupaukseen tarvittavien tietojen lisäksi pankki tarvitsee asunnon myyjältä tiedon myytävän asunnon hinnasta ja myynnin ehdoista, maksun vastaanottavan pankkitilin tiedot sekä tiedon asuntoon liittyvistä mahdollisista lainoista ja kiinnityksistä.

Sekä myyjän että ostajan antamilla tiedoilla voidaan varmistua siitä, että asuntokaupat ja rahansiirto sujuvat reilusti ja lainmukaisesti. Tietojen antaminen pankille edistää kaupan avoimuutta ja turvallisuutta niin kaupankäynnissä kasvotusten kuin sähköisestikin. Huolellisuus ja velvoitteiden täyttäminen parantaa kaikkien osapuolien luottamusta kaupan onnistumiseen.

Sp-Koti Lohja


Laurinkatu 48 (Sp:n Talo), Lohja

+358 10 322 9350

lohja@spkoti.fi

Sp-Koti Veikkola


Eerikinkartanontie 2, Veikkola

+358 10 321 6110

veikkola@spkoti.fi

Muita uutisia