Siirry sisältöön
Uutiset

Pk-seudun asukkaista lähes 80 % pitää uudisasuntojen hintatasoa liian korkeana


Sp-Kodin valtakunnallisen kyselyn mukaan pk-seudulla asuvat ovat muualla Suomessa asuvia valmiimpia ostamaan uuden asunnon vasta rakenteilla olevasta taloyhtiöstä tai yhtiöstä, joka sijaitsee yksityisen omistamalla vuokratontilla. Enemmistölle pk-seudulla asuvista uudiskohteen rakentajalla ja taloyhtiölainan suuruudella on merkitystä ostopäätökseen.

– Tällä hetkellä uudisasuntokauppaa jarruttaa asuntojen korkea hintataso. Suomalaiset pitävät uusia asuntoja liian kalliina niin pk-seudulla kuin muuallakin Suomessa. Tuoreen valtakunnallisen ”Mistä sinä haaveilet?” -kyselymme vastausten perusteella pk-seudulla asuvista 77 prosenttia on sitä mieltä, että uudisasuntojen hintataso on liian korkea, kertoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

– Vanhojen asuntojen hinnat ovat laskeneet selvästi myös pk-seudulla. Ero uusien ja vanhojen asuntojen hinnoissa on kasvanut täälläkin. Tämänhetkisessä markkinatilanteessa pk-seudun uudisasunnot tuntuvat uutta kotia etsivistä entistäkin kalliimmilta.

– Asuntomarkkinoidemme pitkään jatkunut vaikea tilanne on ollut ja on edelleen erityisen haastava rakennusliikkeille. Nyt myynnissä olevien, valmiiden tai valmistumassa olevien, uudisasuntojen rakentaminen on aloitettu Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Rakentamisen kustannukset lähtivät inflaation ja korkojen nousun seurauksena nopeaan ja rajuun nousuun keväällä 2022, mikä on aiheuttanut rakennusliikkeille isoja haasteita selviytyä aloitetuista urakoista ja saada nousseita kustannuksia edes jotenkin katettua, sanoo Nooa Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tommi Grönlund. – Nousseista kustannuksista ja vaisusta markkinasta johtuen uusia aloituksia on ollut koko Suomessa, pk-seutu mukaan lukien, poikkeuksellisen vähän.

– Uusissa asunnoissa ei ole samanlaista hintajoustoa kuin vanhoissa asunnoissa. Toisin kuin uudiskohteissa, vanhojen asuntojen kaupassa kysyntä ja tarjonta ratkaisevat asuntojen hintatason, painottaa Rantanen.

Uuden asunnon ostamiseen on matalampi kynnys pk-seudulla

– Kyselymme mukaan uudiskohteen rakentajalla on merkitystä ostopäätökseen niin pk-seudulla kuin muuallakin Suomessa asuville. Olemme saaneet viimeisten parin vuoden aikana lukea rakennusliikkeiden konkursseista ja kesken jääneistä urakoista, mikä on varmasti saanut uudisasunnon ostoa harkitsevat aiempaa varovaisemmiksi. On ymmärrettävää, että rakennusliikkeen maineella, luotettavuudella ja vakavaraisuudella on tänä päivänä merkitystä enemmistölle suomalaisista, toteaa Rantanen.

Iso taloyhtiölaina vaikuttaa pk-seudulla asuvien ostopäätökseen vähemmän. Korkotason ja asumiskustannusten nousun myötä iso taloyhtiölaina arveluttaa asunnonostajia kaikkialla Suomessa. Kyselymme mukaan pk-seudulla asuville taloyhtiölainan suuruudella ei kuitenkaan ole niin isoa vaikutusta ostopäätökseen kuin muualla Suomessa asuville. Oletan tämän johtuvan siitä, että pk-seudulla, erityisesti Helsingissä ja Espoossa, asunnon arvon säilymiseen ja nousuun liittyvät odotukset ovat parhaat suhteessa muuhun Suomeen verrattuna. Helsingissä ja Espoossa asuntojen hinnat ovat pitkällä aikavälillä nousseet aina, kertoo Rantanen.

– Todennäköisesti tästä johtuen pk-seudulla asuvat ovat valmiimpia ottamaan vastuun isosta taloyhtiölainasta. He voivat luottaa siihen, että tarvittaessa asunnosta pääsee aina jollakin aikavälillä eroon vähintäänkin kohtuulliseen hintaan. Uskallusta uuden asunnon ostamiseen on enemmän, kun tiedetään, että pk-seudulla riittää uudemmillekin asunnoille hyvin kysyntää tulevaisuudessa, arvelee Grönlund.

– Pk-seudulla asuvat ovat myös muualla Suomessa asuvia valmiimpia ostamaan asunnon vielä keskeneräisestä asunto-osakeyhtiöstä. Täällä on myös enemmän uskallusta hankkia asunto yhtiöstä, joka sijaitsee yksityisen tahon omistamalla vuokratontilla. Uskoisin tämän johtuvan siitä, että pk-seudulla on muuhun maahan verrattuna suhteessa enemmän ja melko paljonkin uudiskohteita, jotka sijaitsevat yksityisten, esimerkiksi tonttirahastojen, omistamilla tonteilla, sanoo Rantanen.

– Kuitenkin lähes puolet kaikista suomalaisista, myös pk-seudulla asuvista, ei ole valmis ostamaan asuntoa vasta rakenteilla olevasta yhtiöstä. Vielä suurempi joukko eli yli 60 prosenttia kyselyymme vastanneista ei ole valmis ostamaan asuntoa yhtiöstä, joka sijaitsee yksityisen omistamalla vuokratontilla. Summa summarum voi sanoa, että tutkimuksemme mukaan suomalaiset ovat tällä hetkellä hyvin varovaisia ja harkitsevaisia uuden asunnon ostamisen suhteen.

Lähde: Sp-Kodin valtakunnallinen ”Mistä sinä haaveilet?” -kyselytutkimus. Kyselyyn vastasi 1070 täysi- ikäistä suomalaista 24.4.–15.5.2024.

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella kanssamme pk-seudun asuntomarkkinatilanteesta:

Jukka Rantanen

Toimitusjohtaja, eMBA, LKV

+358 50 341 1391

jukka.rantanen@spkoti.fi

Tommi Grönlund

Liiketoimintajohtaja, Nooa Säästöpankki

+358 40 575 1969

tommi.gronlund@saastopankki.fi

Muita uutisia