Siirry sisältöön

Sp-Kodille vastuullisuus on pieniä ja suuria tekoja

Meille Sp-Koti-ketjussa vastuullisuus on olennainen osa jokapäiväistä työtämme ja tekemistämme. Vastuullisuusohjelmassamme olemme määritelleet tarkkaan ja konkreettisesti sen, miten vastuullinen toimintatapamme näkyy suhteessa asiakkaisiimme, ympäristöön ja talouteen.

Vastuullisuusohjelmamme toimii tärkeänä ohjenuorana jokaiselle Sp-Kodin yrittäjälle ja työntekijälle. Tavoitteenamme on, että vastuullinen toimintatapamme ja ketjumme arvot näkyvät kaikissa teoissamme ja päivittäisessä asiakastyössämme.

Sp-Kodille vastuullisuus on pieniä ja suuria tekoja, jotka tuottavat hyvää asiakkaillemme, työyhteisöllemme, yrityksellemme ja ympäristölle. Sp-Koti osallistuu mm. 4H:n Taimitekoon. Sp-Kodin asiakkaat saavat mahdollisuuden olla mukana Taimiteossa asuntokaupan yhteydessä. Kiitoksena heille istutamme yhden puuntaimen heidän nimissään yhteistyössä Suomen 4H-järjestön kanssa. Tämä taimen istuttaminen tarjoaa nuorille työmahdollisuuksia samalla kun Suomeen syntyy uutta metsää.

Toimintamme peruslähtökohtana on, että kohtelemme kaikkia ihmisiä, asiakkaitamme, välittäjiämme ja yhteistyökumppaneitamme kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Pidämme monin eri tavoin huolta yrittäjiemme ja työntekijöidemme työkyvystä ja hyvinvoinnista sekä jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä.

Noudatamme toiminnassamme välitysalaa koskevaa lainsäädäntöä sekä Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laatimaa Hyvän välitystavan ohjetta(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun). Näistä emme tingi missään tilanteessa.

Kun etsit vastuullisesti toimivaa kiinteistönvälitysalan ammattilaista avuksesi hoitamaan asunto- tai kiinteistökauppojasi, ota meihin yhteyttä(Avautuu uuteen ikkunaan).

Arvot ohjaavat vastuullisuutta

Valtakunnallisen kiinteistönvälitysketjumme kaikkien yrittäjien ja työntekijöiden yhdessä määrittelemät arvot ovat asiakasläheisyys, yhteistyö, luotettavuus ja tuloksellisuus. Näiden arvojen pohjalta toimimme, autamme asiakkaitamme toteuttamaan omia asumisen toiveitaan ja edistämme vastuullista kiinteistönvälitystä Suomessa.

Tärkeimmät vastuullisuusteemamme

Sp-Kodin tärkeimmät vastuullisuusteemat ovat Vastuullinen asiakastyö, Vastuullinen yrityskulttuuri, Hyvä hallintotapa, Paikallinen vastuu ja Ympäristövastuu.

Teemojen alta löytyvät ne yhdessä määrittelemämme, konkreettiset toimintatavat, joita noudattamalla kannamme sosiaalista, taloudellista ja ekologista vastuuta yrityksenä ja yhteiskunnallisena toimijana. Vastuullisuusteemamme tukevat YK:n Kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita, jotka jakautuvat taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun alle.

Vastuullisuus näkyy päivittäisessä työssämme

Kannamme taloudellista yhteiskuntavastuuta esimerkiksi karttamalla harmaata taloutta ja maksamalla veroja asianmukaisesti, panostamalla laadukkaaseen yrittäjärekrytointiin ja valitsemalla luotettavia, kannattavaa liiketoimintaa tekeviä ja vastuullisesti toimivia yhteistyökumppaneita. Huolehdimme siitä, että jokainen Sp-Koti-yritys maksaa veronsa, palkkansa ja laskunsa ajallaan eli tekee kannattavaa liiketoimintaa.

Sosiaalisen vastuun kantaminen tarkoittaa meille sitä, että olemme itseohjautuva ja uudistumiskykyinen huippuosaajien työyhteisö, jossa arvostamme ja edistämme työhyvinvointia, hyvää johtajuutta, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Esihenkilöiden tehtävänä on tukea ja kannustaa työntekijöitämme työssään ja huolehtia siitä, etteivät työt kuormita heitä liikaa.

Edistämme suomalaisten hyvinvointia avustamalla vuosittain useita paikallisia järjestöjä, urheiluseuroja ja eläinyhdistyksiä eri puolilla Suomea.

Ympäristövastuuta kannamme esimerkiksi siten, että olemme ketjuna siirtymässä paperittomaan myynti- ja kauppatapaan sekä sähköiseen tarjousmenettelyyn. Yhä useampien kohteidemme esittely- ja myyntimateriaalit sekä kaupanteossa tarvittavat asiakirjat ovat tänä päivänä sähköisessä muodossa. Tulostamme mahdollisimman vähän asiakirjoja, lajittelemme jätteet ja säästämme energiaa kaikissa toimipisteissämme. Myös liikkumisessamme pyrimme vähentämään päivittäistä hiilijalanjälkeämme suosittelemalla työntekijöillemme sähkö- ja hybridiautojen käyttöä sekä mahdollisuuksien mukaan sähköpyöriä ja julkisia liikennevälineitä.