Siirry sisältöön

Sp-Koti on mukana 4H:n Taimiteossa

Sp-Kodin asiakkaat pääsevät osaksi Taimitekoa asuntokaupan yhteydessä. Kiitokseksi asuntokaupasta, istutamme asiakkaamme nimissä yhden taimen yhteistyössä Suomen 4H-järjestön(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) kanssa. Taimen istuttamisella työllistetään nuori ja Suomeen syntyy uutta metsää. Taimiteko on konkreettinen teko, jonka kuka tahansa voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhdelläkin istutetulla taimella on merkitystä, sillä taimista kasvaa metsä ja metsä toimii hiilinieluna, joka sitoo hiilidioksidia ilmasta. Esimerkiksi 43 männyntaimea turvetuotantoalueen metsityksessä kompensoi 43 vuodessa 10 000 kg hiilidioksidia, mikä vastaa yhden ihmisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä. Taimien istuttamisessa työllistyvät nuoret, jotka pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja paikallisesti omassa elinympäristössään ja lisäksi he ansaitsevat omaa rahaa.

Taimiteon tavoite

Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä noin 100 000 hehtaaria tällaisia maa-alueita, jotka soveltuisivat metsitettäväksi. 4H:n tavoitteena onkin istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta. Lue lisää 4H:n valtakunnallisesta Taimiteosta(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun).

Kuva: Suomen 4H-liitto / Tiina Rinne