Siirry sisältöön
Vinkit

Mitä sinun pitää tietää ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista?


Selkeä vuokrasopimus on hyvän vuokrasuhteen kivijalka. Vuokrasopimukseen liittyvät erimielisyydet on yleensä vältettävissä hyvin laaditulla vuokrasopimuksella, jossa on määritelty tarvittavat yksityiskohdat. Ammattivälittäjän laatima vuokrasopimus on kattava ja siinä huolehditaan sekä vuokranantajan että vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Sopimuksen allekirjoitus

Vuokrasopimuksessa ei tule olla mitään sellaista mitä et ymmärrä. Kysy rohkeasti asunnon välittäjältä tai vuokranantajalta, jos et ymmärrä jotakin. Sp-Kodin lakimies vastaa yleisimpiin asunnon vuokraukseen liittyviin kysymyksiin. 

Mitä asioita vuokrasopimuksessa tulee mainita?

Vuokrasopimuksessa olisi hyvä määritellä ainakin nämä asiat:

Missä kunnossa vuokra-asunto luovutetaan vuokralaiselle?

Yleensä vuokranantaja huolehtii edellisen vuokralaisen kanssa loppusiivouksesta. On kuitenkin hyvä dokumentoida asunnon kunto luovutushetkellä ja sopia loppusiivouksen tasosta vuokrasuhteen alussa. Näin ei jälkikäteen ole epäselvää, missä kunnossa asunnon pitäisi olla vuokrasuhteen päättyessä.

Kenelle ilmoitan asunnossa ilmenevistä ongelmista?

Vuokralaisen on ilmoitettava kirjallisesti vuokranantajalle huoneistossa ilmenevistä vioista tai muista puutteista. Mikäli vika tai puute uhkaa asunnon tai kiinteistön kuntoa tai näiden rakenteita, ilmoitus on tehtävä heti. Vuokranantajan olisi hyvä vahvistaa vastaanottaneensa vuokralaisen ilmoitus. Vuokranantajan  tehtävänä on selvittää, kenen vastuulle ilmennyt ongelma kuuluu.

Vuokralainen voi joissakin asioissa ottaa suoraan yhteyttä myös huoltoyhtiöön. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa tukkeutuneen viemärin avaus ja asunnon lämpötilaan tai ilmanvaihtoon liittyvät pienet huoltotyöt.

Mitä jos kadotan asunnon avaimet?

Vuokrasopimuksessa on hyvä mainita luovutettujen avainten määrä. Jos avaimia katoaa, on vuokralainen velvollinen korvaamaan katoamisesta aiheutuneet kulut, kuten uuden avaimen teettämisen.

Mitä muita kuluja vuokran lisäksi minulta voidaan periä?

Voiko vuokranantaja korottaa vuokraa?

Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Yleiskielessä puhutaan usein vuokrankorotuksesta, kun tarkoitetaan vuokrasopimukseen kirjattua vuokrantarkistusta. Vuokrasopimuksessa sovitaan vuokrantarkistuksen perusteista ja ajankohdasta. Tavallisimmin vuokran tarkistaminen tehdään kerran vuodessa esimerkiksi kiinteän prosenttikorotuksen tai elinkustannusindeksin perusteella. Indeksikorotus perustuu yleisiin hinnanmuutoksiin ja sen laskemiseen käytetään kaavaa. Jos vuokranantaja haluaa korottaa vuokraa muulla perusteella kuin mitä vuokrasopimuksessa lukee, hänen on aloitettava neuvottelut vuokralaisen kanssa kuusi (6) kuukautta ennen aiottua korotusta.

Mitä tarkoittaa vuokratakuu tai vuokravakuus?

Yleiskielessä vuokravakuudesta käytetään myös termejä takuuvuokra ja vuokratakuu.

Vuokravakuudella tarkoitetaan yleensä rahasummaa, joka maksetaan vuokranantajlle ennakkoon ja se toimii panttina. Jos et maksa vuokraasi tai aiheutat korvattavaa vahinkoa, vuokranantajalla on oikeus pidättää vuokra- tai korjausrahat maksamastasi vakuudesta. Vakuuden määrä on yleensä 1–3 kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokratakuun voi hankkia nykyisin myös kuukausimaksulla yksityisiltä palveluntarjoajilta. Vuokravakuutena voidaan käyttää myös henkilötakausta. Vuokravakuutta varten voidaan avata myös erillinen vuokravakuustili.

Voiko toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanoa milloin tahansa?

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa milloin vain. Vuokralaisen irtisanomisaika on yhden kuukauden (1) ja vuokranantajan kolme (3) kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt enintään vuoden ja kuusi (6) kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden. Irtisanomisaika on kokonainen kalenterikuukausi eli se lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen tehdään.

Vaihtoehto toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle on määräaikainen sopimus, joka sitoo osapuolia sovitun määräajan eikä ole irtisanottavissa kuin tuomioistuimen luvalla.

Jos osapuolet haluavat määräaikaista sopimusta tekemättä, että vuokrasopimus kestää kuitenkin aluksi tietyn ajan, voidaan vuokrasopimus tehdä toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksessa sovitaan tällöin ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamispäivästä, joka voi olla vaikkapa vuoden päästä. Käytännössä tällainen sopimus on nykyään hyvin yleinen.

Tiesitkö? Kotivakuutuksen ottaminen on usein edellytys vuokrasopimuksen solmimiselle. Vakuutus kannattaa kuitenkin ottaa heti, vaikka sitä ei sopimuksessa vaadittaisi.

Muita uutisia