Siirry sisältöön
Uratarinat

Hyvän välitystavan lähettiläs Hanna Daw


Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto valitsi Hyvän välitystavan lähettilääksi Hanna Dawin syksyllä 2021. Sp-Kodin Hanna Daw on toiminut yhtenä kuudesta lähettiläästä, ja kulunut vuosi on ollut erittäin antoisa.

Kuva: Roope Permanto

Hyvän välitystavan lähettiläiden tärkeänä tehtävänä on kertoa välittäjäammattilaisten työstä sekä edistää kiinteistönvälitysalan korkeaa osaamista ja Hyvän välitystavan tunnettuutta asuntomarkkinoilla sekä eri sidosryhmien keskuudessa. Lähettiläät valitsee Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n hallitus. Valintaperusteina olivat lähettiläiden intohimo ja omistautuminen alalle ja välitystyön kehittämiseen, asiakaslähtöisyys ja halu tehdä alan yhteisiä pelisääntöjä tunnetuksi välitystoiminnan luotettavuuden parantamiseksi.

”On tärkeää, että alalla on yhteiset pelisäännöt, jota kaikki noudattavat, ja että niitä myös tuodaan esiin”, kertoo Daw.

Hyvä välitystapa

Hyvän välitystavan ohje on vuosittain päivitettävä käsikirja välittäjille. Ohjeen noudattamista edellytetään laissakin, mutta hyvään välitystapaan kuuluvat myös hyvät tavat. Välittäjä voi lunastaa asiakkaansa odotukset vain erinomaisella asiakaspalvelulla. Lain kirjaimen noudattaminen pitää olla itsestäänselvyys. 

Helsingissä Sp-Kodin toimipisteessä työskentelevä Daw on ollut erittäin otettu saamastaan pyynnöstä toimia hyvän välitystavan lähettiläänä. Daw’lle kiinteistönvälittäjän työssä yhdistyvät kaikki hänen intohimonsa kohteet: asunnot, sisustaminen, rakennustekniikka sekä myyntityö. Hän on toiminut alalla vuodesta 2012 lähtien.

“Töihin lähtö on yksinkertaisesti kivaa, sillä koen olevani omalla alallani. On kunniatehtävä, että saan edustaa alan huippuosaamista ja tehdä näkyväksi hyvää välitystapaa.”

Daw tietää, että tekemistä riittää, sillä ostajat ja myyjät kysyvät usein kaupankäyntiin liittyviä perusasioita. Hyvää välitystapaa pidetään ammattikunnan ohjenuorana, mutta sitä ei juuri tunneta asiakkaiden keskuudessa. Hyvään välitystapaan liittyy tietynlainen ennakoitavuus: ennustettava kaupankäynti on sitä, että ostajat ja myyjät voivat luottaa yhteisiin pelisääntöihin.

“Kun kyse on ihmisten suurimmasta omaisuudesta, luottamus on valtavan tärkeä asia. Asiakkailla on oikeus olettaa, että alalla toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.”

Mitä vuosi on tuonut mukanaan? 

Vuosi hyvän välitystavan lähettiläänä on tuonut Daw’lle monipuolisia mahdollisuuksia ja kiinnostavia kohtaamisia. Daw on päässyt puhumaan esimerkiksi oppilaitoksiin välitysalasta. Tärkeimpänä asiana Daw pitää sitä, että hän on päässyt kumoamaan väärinymmärryksiä, joita liittyy alaa kohtaan. Hän on päässyt kertomaan eri kohderyhmille, mitä hyvä välitystapa konkreettisesti tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeä! ”Ennakkoluulojen takia olisi tärkeää, että kuluttajat tietävät, miten tarkat juridiset ohjenuorat välittämisen taustalla on”, kiteyttää Daw. 

Daw toivoisi, että välitysala olisi tasa-arvoisempi, jotta kuluttajat tietäisivät, mikä on oikein ja mikä väärin. Hän muistuttaa, että selvät säännöt toisivat selkeyttä eikä alan kuuluisi olla niin värikäs kuin se on. 

Maailmantilanne on tuonut vuoteen myös omat muutoksensa. Vuonna 2021 elettiin asuntokaupan ennätysvuotta, joten odotettavissa on ollut, että vuosi 2022 on rauhallisempi. Maailmantilanteen takia asuntojen myyntiajat ovat pitkittyneet ja ihmiset ovat olleet varovaisempia. Esimerkiksi kahden asunnon loukkuun ei haluta jäädä eikä asunnosta saatavaa hintaa voida välttämättä ennustaa.

Daw kertoo myös, kuinka kiinteistönvälittäjänä pitää olla pitkäjänteinen ja omaa myyntistrategiaa täytyy pystyä muokkaamaan maailmantilanteeseen sopivaksi. Daw kertoo, että harva lähtee tällaisina aikoina myymään itse asuntoaan, sillä ostajat tarvitsevat nyt paljon tietoa, tukea sekä rohkaisua kaupan päättämiseen. Kiinteistönvälittäjän rooli on noussut entistä tärkeämmäksi. Jos myynti on kestänyt kauan eikä kauppaa synny, kiinteistönvälittäjän eli asiantuntijan rooli korostuu, jotta voi tuoda turvaa ja rauhoittaa myyjää. ”Kyllä tämä tästä, meillä on suunnitelma ja pitkäjänteisyys on tärkeää”, Daw usein muistuttaa asiakkaitaan.  

Kuluttajakaupoissa reklamaatioiden määrät ovat huiman paljon suurempia kuin välittäjän kanssa käydyissä kaupoissa. ”Reklamaatiomäärät ovat jopa puolet enemmän itsemyyjäkaupoissa suhteessa välittäjien kauppoihin. Kun itse myy, ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea pitäisi edes kertoa ostajalle”, Daw kertoo. 

Hanna Dawille onkin tärkeää nostaa esiin asiantuntijuutta, sillä hyvä välittäjä ei ole pelkkä myyjä vaan kiinteistöalan asiantuntija. Ajan hermolla eläminen on tärkeää, hyvä välittäjä mukautuu markkinatilanteeseen. Välillä on nousukiitoa ja välillä laskuja. 

Daw on huomannut muutoksen myös asuntonäyttökäytännöissä. Tällä hetkellä asiakkaat tulevat enemmän yleisille kuin yksityisille näytöille katsomaan asuntoja. Vuosi sitten tilanne oli tässäkin aivan toinen. 

Hyvä välittäjä herättää luottamusta

Välittäjää valitessa hän kehottaa hakemaan suosituksia hyvistä välittäjistä sekä tapaamaan muutaman. Hyvän välittäjän tunnistaa siitä, että hän on valmistautunut tapaamiseen ja kiinnostunut kohteesta. Lisäksi hän perustelee arvionsa faktoihin ja kokemuksiinsa nojaten. Daw haluaa korostaa luottamusta, kun puhutaan hyvästä välittäjästä.

“Uskon, että ihminen valitsee ammattitaitoisten välittäjien joukosta sen, joka herättää luottamusta. Olisi tärkeää herättää sellainen tunne, että tuolta välittäjältä minäkin mielelläni ostaisin asunnon. Välittäjällä pitää olla kyky kohdata asiakas – myyjä tai ostaja.”

Kiinteistönvälittäjän kanssa syntyy pienimuotoinen kumppanuus: aamun ensimmäinen puhelu ja illan viimeinen viesti saattaa olla välittäjältä. On tärkeää, että välittäjän kanssa tulee juttuun ja suhde on avoin. Hyvä välittäjä on Daw’n mielestä myös aktiivinen myyjä: ostajia kannustetaan tekemään ostotarjouksia.

“Joskus ostamisen kynnys on suuri ja siinä kohtaa välittäjän tehtävä on myös kannustaa ja rohkaista oman ammattiosaamisensa pohjalta.”

Lopuksi Daw haluaa nostaa esille alan ammattiosaamista, sillä monella ei ole käsitystä, millaista ammattiosaamista alalla on. Välitysalalla on olemassa mm. kiinteistöalan ammattitutkinto, KiLAT- tau KiAT-tutkinto. Sen voi suorittaa työn ohella ja tenttiä sen jälkeen LKV-tutkinnon. Ainoastaan LKV-tutkinnon suorittanut voi käyttää titteliä laillistettu kiinteistönvälittäjä.

“Välittäjän ammattiosaaminen koostuu hyvästä teoriaosaamisesta, käytännön kokemuksesta sekä Hyvän välitystavan tuntemisesta”, päättää Daw.