Siirry sisältöön
Uutiset

Hyvän välitystavan lähettiläs Joni Tapio


Kiinteistönvälitysalan keskusliitto on valinnut vuoden 2023 Hyvän välitystavan lähettilääksi Joni Tapion. Joni Tapio on toiminut Sp-Kodin kiinteistönvälittäjänä viiden vuoden ajan. Hyvän välitystavan lähettiläs on luottamustehtävässä kertomassa välittäjäammattilaisen työstä. Tavoitteena on edistää kiinteistönvälitysalan korkeaa osaamista ja hyvän välitystavan ohjeistuksen tunnettuutta asuntomarkkinoilla ja eri sidosryhmien keskuudessa.

Hyvä välitystapa takaa sääntöjen noudattamisen ja tasapuolisuuden

Joni Tapio on erittäin otettu kunniasta toimia Hyvän välitystavan lähettiläänä vuoden 2023 ajan. ”Olen varmasti tehnyt asioita oikein, kun minut valittiin, vaikka vuosia alalla on kertynyt vasta viisi”, summaa Joni Tapio tuntemuksistaan kunniatehtävään valituksi tulemisesta. Jonille hyvän välitystavan noudattaminen on erittäin tärkeää, sillä alalla on ollut aikoinaan hieman huono kaiku, ja asioita on hoidettu monella eri tavalla. Hyvä välitystapa on kaiken tekemisen runkona ja se tarkoittaa työtapaa tehdä asiat sääntöjen mukaisesti ja tasapuolisesti. Joni toivoo, että hyvästä välitystavasta puhuttaisiin enemmän ja hyvän välitystavan lähettiläänä toimiminen on oiva keino tuoda välitystapaa enemmän esille. Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan (KRIL ent. KVL) suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö.

Nuorena kiinteistönvälittäjänä Joni katsoo asioita hieman eri tavalla kuin alalla pitkään toimineet. ”Töitä on saanut tehdä hieman enemmän oman uskottavuuden eteen nuoren iän vuoksi ja luottamus on täytynyt ansaita. Toisaalta on tärkeää tuoda kentälle uudenlaisia tapoja tehdä asioita”, kertoo Joni. Joni odottaa lähettiläsvuodelta esimerkiksi sitä, että pääsee näkemään muiden lähettiläiden työ- ja toimintatapoja. ”Verkostoituminen ja kohtaamiset alan ihmisten kanssa tulevat varmasti olemaan vuoden parasta antia”, uskoo Joni. Vuosi tulee sisältämään verkostoitumisen lisäksi erilaisia tapahtumia ja hyvän välitystavan tiedon levittämistä.

Kiinteistönvälittäjän työssä arvot tärkeintä

Kiinteistönvälityksessä on ennen kaikkea kyse luottamuksesta, sillä asuminen ja koti ovat niin merkityksellisiä asioita. Jonille on tärkeää, että asiat hoidetaan, kuten asiakas odottaa ja jopa sen yli. ”Koen olevani asiantuntija ja asiakaspalvelija enkä niinkään myyjä”, kertoo Joni ja jatkaa ”tavoitteeni on, että kaupanteon jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä.” Joni muistuttaa, että asuntokaupoilla kannattaa aina käyttää kiinteistönvälittäjää. Välittäjän kautta löytää yleensä suurimman mahdollisen ostajajoukon ja potentiaaliset kiinnostuneet, sillä kaikki eivät uskalla ostaa yksityiseltä myyjältä. Asunnosta voi saada myös paremman hinnan välittäjän avulla kuin yksityisenä myyjänä. Välittäjä osaa ottaa huomioon asioita, joita yksityinen myyjä ei välttämättä huomioisi*. ”Välittäjä tuo luotettavuuden ja varmistuksen siitä, että asiat hoidetaan niin kuin pitää”, muistuttaa Joni.

Asuntomarkkinoiden heilahteluun on totuttava

Joni kertoo, mitkä asiat ovat mielekkäintä kiinteistönvälittäjän työssä. ”Parasta on se, että omalla tekemisellä pystyy oikeasti vaikuttamaan lopputulokseen. On itsestä kiinni, paljonko on valmis tekemään työtä ja palkkio tulee sen mukaisesti”, kertoo Joni. Varjopuoleksi Joni kertoo sen, että välittäjän työ on sitovaa ja kokonaisvaltaista. ”Vapaa-ajan ja työn erottelu on haastavinta, mutta tämä onkin melkein kuin elämäntapa”, naurahtaa Joni. ”Jos haaveilee kiinteistönvälittäjäksi ryhtymisestä, tärkeintä on se, että tulee erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja on mielellään kokemusta asiakaspalvelutyöstä”, sanoo Joni ja jatkaa: ”teorian pystyy kyllä opettelemaan opiskelemalla.”

Tämän hetkinen maailmantilanne on vaikuttanut alaan ja työhön kiinteistönvälittäjänä. Joni on huomannut, että asiakkaita on ollut hieman vähemmän ja kauppamäärät ovat hieman pienentyneet. Joni kuitenkin muistuttaa, että tämä työ kulkee usein sykleissä ja asunnoille on aina tarve, joten kysyntä ei koskaan lopu. ”Aina on hyvä aika vaihtaa asuntoa”, summaa Joni.