Siirry sisältöön

Kun ostat asiantuntijapalveluita meiltä, ostat myös arvojen mukaista, ammattitaitoista ja luottamuksellista palvelua. Hyvä välitystapa ohjaa välittäjien toimintaa Sp-Kodissa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Sp-Koti huomioi toiminnassaan Kiinteistönvälittäjän eettiset ohjeet ja toimii aina korrektisti myös suhteessa kilpailijoihinsa. 

Sp-Kodin välittäjät toimivat luotettavasti ja avoimesti

Ohje hyvästä välitystavasta on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton eettinen säännöstö, joka muotoutuu jatkuvasti esimerkiksi viranomaisohjeiden ja alan vakiintuneiden käytäntöjen mukaan. Hyvän välitystavan ohje päivitetään vuosittain, ja se perustuu Keskusliiton näkemykseen kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta. 

Hyvän välitystavan keskeisimmät asiat ovat välitystoiminnan luotettavuus ja avoimuus, huolellinen tehtävien hoitaminen, tasapuolisuus toimeksiantajaa ja tämän vastapuolta kohtaan sekä kilpailevien kiinteistönvälittäjien kunnioittaminen. Sp-Kodin välittäjät ovat sitoutuneita hyvään välitystapaan ja se ohjaa heidän toimintaansa kaikissa välitystyöhön liittyvissä tehtävissä. 

Eettinen ohje kertookin, että kiinteistönvälittäjän on seurattava aktiivisesti työhönsä liittyvää lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja alan yleistä kehitystä. Välittäjien on ylläpidettävä ja kehitettävä ammattitaitoaan säännöllisesti kouluttautumalla, ja Sp-Koti panostaakin välittäjien ajantasaisen osaamisen kehittämiseen.  

Selonotto- ja tiedonantovelvollisuus ovat tärkeitä virstanpylväitä kaupanteossa myös asiakkaalle

Hyvän välitystapaan kuuluu myös selonottovelvollisuus. Sp-Kodilla on yhtäläinen toimintatapa sekä ostoon että myyntiin liittyvissä toimeksiantotilanteissa. Selonottovelvollisuuteen kuuluu myyjän haastattelu, kohteeseen tutustuminen sekä asiakirjojen ja tarvittavien selvitysten hankkiminen. 

Myyjällä on myös tiedonantovelvollisuus ostajaa kohtaan, mikä tarkoittaa sitä, että myyjän täytyy kertoa välittäjälle ennen kohteen myyntiin laittamista kaikki ne tiedot, jotka voivat vaikuttaa ostajan päätöksentekoon. Välittäjän tehtävä on viestiä tiedoksi annettavista asioista myyntitilanteessa ostajalle. Hyvä välitystapa ohjaa välittäjien toimintaa Sp-Kodissa koko myyntiprosessin ajan. Haluamme tarjota palvelua, johon kaikki asuntokaupan osapuolet voivat luottaa ja olla tyytyväisiä. 

Hyvän välitystavan lähettiläs 2024 Henna Huhtanen nostaa asiakasymmärryksen jalustalle

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto(Siirryt toiseen palveluun) valitsi Sp-Koti Porin myyntijohtajan ja kiinteistönvälittäjän, Henna Huhtasen vuoden 2024 Hyvän välitystavan lähettilääksi. Lähettilyys on luottamustehtävä alan ammattilaisille. 

“Koen Sp-Kodin arvot ja Hyvän välitystavan itselleni juuri sopiviksi. Ne on helppo sisäistää, koska esimerkiksi asiakaslähtöisyys ja luotettavuus ovat myös itselleni lähinnä sydäntä”, linjaa Huhtanen.  

Hyvä välitystapa ohjaa välittäjien toimintaa sinunkin asunnonvaihtoprosessissasi!

Tutustu välittäjiimme paremmin ja löydä omaan asunnonvaihtoprosessiisi ammattitaitoinen, sinun kotikulmasi tunteva välittäjä omasta kaupungistasi! Löydät meidät ympäri Suomen jo lähes 80 toimipisteestä, joissa työskentelemme 9,4 asiakastyytyväisyyden keskiarvolla – tästä olemme kiitollisia ja ylpeitä! 

Toteutamme vuosittain keskimäärin 5000 onnistunutta asuntokauppaa, ja sinun kotisi voi olla yksi niistä! Voit huoletta ottaa yhteyttä, sillä hyvä välitystapaa ohjaa välittäjien toimintaa Sp-Kodissa!